Жазылу

Бүгінгі алғашқы ойындарға 2 екілік экспресс

Польша х2 + Швеция фол 11.5 көп
2.33

Польша - Швеция ауттар 37.5 көп + Словакия - Испания ауттар 31.5 көп
2.19

· · Web · 0 · 0 · 1
Сұхбатқа қатысу үшін кіріңіз
BZB!

Mastodon - әлеуметтік желіге негізделген, тегін және веб протоколды, ашық кодты бағдарлама. Ол email сияқты орталығы жоқ құрылым.