Жазылу

Италия матчына -1.5 форадан басқа ештеңе таба алмадым. Италия жәй ғана ұтады. 2:0, 3:0

· · Web · 0 · 0 · 0
Сұхбатқа қатысу үшін кіріңіз
BZB!

Mastodon - әлеуметтік желіге негізделген, тегін және веб протоколды, ашық кодты бағдарлама. Ол email сияқты орталығы жоқ құрылым.