Жазылу

Германияға жақтасамын, бірақ Англия өтед деп ойлаймын. Сондықтан тек стат алдым

· · Web · 0 · 0 · 1
Сұхбатқа қатысу үшін кіріңіз
BZB!

Mastodon - әлеуметтік желіге негізделген, тегін және веб протоколды, ашық кодты бағдарлама. Ол email сияқты орталығы жоқ құрылым.